کاهش سوانح جاده‌ای با «توسعه اقتصادی بلندمدت»

به گزارش ایسنا، امروزه شهرها به‌عنوان مهم­ترین خاستگاه زیستی انسان­‌ها، با پدیده­‌های ترافیکی بسیاری مانند تراکم ترافیکی، رانندگی مخاطره‌­آمیز، تصادف، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و...